กิจกรรม Networking ครั้งที่1

วันที่ 13 ก.ย.2561 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โดยคุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์(ประธาน) , คุณมนตรี หมอกมี(รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์) , คุณธีระ พุ่มเสนาะ(เหรัญญิก) เข้าพบผู้บริหารบริษัท SNC CREATIVITY ANTHOLOGY อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โดยมีคุณสวัสดิพร รองกรรมการผู้จัดการให้การต้อนรับ