ประชุมสามัญประจำปี 2561

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  จัดการประชุมสามัญประจำปี 2561 และเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มฯ วาระปี 2561 – 2563  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561  ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ