รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

จำนวนสมาชิกทั้งหมด  100  บริษัท
จำนวนสมาชิก สน.  69 ราย
จำนวนสมาชิก ทน.  31 ราย

   (สน8785) 2 พีที. จำกัด
   (ทน49) กุลธร จำกัด
   (สน791) กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
   (สน2001) กุลธรอิเล็คทริค จำกัด
   (ทน1921) เกีย (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน5783) แกรนด์ ดี.เค.จำกัด
   (ทน3947) โกลเบน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
   (ทน2595) คาเรล (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน5773) เคนท์ ยูไนเต็ด จำกัด
   (ทน360) แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
   (ทน1584) จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
   (ทน2241) เจ เค กรีน โปรดักส์ จำกัด
   (สน2496) ซันเด้น อินเตอร์คูล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
   (ทน3824) ซัมเทค เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
   (สน9938) ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
   (สน5244) ซี แอร์คอน เทค จำกัด
   (สน4733) ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
   (ทน6222) ซีเอพีเอส เพาเวอร์เทค จำกัด
   (สน11003) ด็อทแบมบู (กรุงเทพ ) จำกัด
   (ทน4510) ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
   (สน11354) ดี เอ็ม ซี คอร์ป (154) จำกัด
   (สน10373) เดนกิ เทค เอเซีย จำกัด
   (สน2342) ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
   (ทน47) ต.สยามแอร์ไฮ-เทค จำกัด
   (สน12089) โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน5715) ทรัพย์สุขสิริ จำกัด
   (ทน1981) ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน11040) เทอร์มีเดซ จำกัด
   (สน10963) ไทคูณ รีเสิร์ช แอนด์ ดิเวลลอปเมนท์
   (สน2656) ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด
   (สน3136) ไทยผลดี อินดัสเตรียล จำกัด
   (สน11080) ไทยสิน มอเตอร์ มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด
   (สน532) ไทยออสนอร์ จำกัด
   (สน300) นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด
   (สน5625) บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน1696) เบ็ทเทอร์ลิฟวิง จำกัด
   (สน1169) เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
   (ทน2557) พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)
   (สน521) พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
   (ทน4136) พานาบิชิ จำกัด
   (สน8656) พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
   (สน1188) แพนสยามเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
   (สน6288) ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
   (สน11150) ฟรอยด์เดนเบิร์ก แอนด์ ไวลีน ฟิลเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
   (สน634) ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
   (สน6152) ฟาสโก้ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน6592) มิค เซล จำกัด
   (ทน1236) มิซึ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
   (สน2792) มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน1981) มิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสตรี่ส์-มหาจักรแอร์คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด
   (สน9833) มิตธารัน อินดัสทรี จำกัด
   (ทน2417) ยูที เอ็นยิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
   (สน5064) ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
   (สน516) ยูนิแฟ้บอีควิปเมนต์ จำกัด
   (สน12052) ยูไนเต็ด เทคโนโลยี ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
   (สน6599) รัสกิน (ประเทศไทย) จำกัด
   (ทน4795) ไรส์ ชิลเลอร์ จำกัด
   (สน9860) วินด์ชิลล์ จำกัด
   (สน3300) วินัยเอ็นจิเนียริ่ง อินดัสตรี (1997) จำกัด
   (สน1327) วิปเทล จำกัด
   (ทน1728) เวิลด์ แอร์โรพลาส จำกัด
   (สน2343) แวนด้าแพค จำกัด
   (สน11813) ส่งเสริมคูลเทคอินดัสทรี จำกัด
   (สน2007) สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน11216) สเปเชียล บิซิเนส จำกัด
   (สน2069) สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด
   (สน11229) สยามคูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
   (ทน4935) สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
   (สน11456) สยามเทมป์ จำกัด
   (สน2682) สำรวยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
   (สน517) สิริพงศ์อุตสาหกรรมเครื่องเย็น จำกัด
   (สน10109) สุปรีม ซี เอ็น บี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
   (ทน1970) แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) จำกัด
   (สน509) อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด
   (สน6180) อัคริศ รุ่งเรือง (2000) จำกัด
   (ทน2946) อันเดอร์ไรเตอร์ แลบอราทอรี่ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
   (ทน1575) อัลฟา-ลาวาล(ไทยแลนด์) จำกัด
   (ทน5785) อัลแวค(ไทยแลนด์) จำกัด
   (สน6902) อาร์มาเซล (ประเทศไทย) จำกัด
   (ทน1572) อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน12191) อินทรอนิคส์ จำกัด
   (สน8652) อิเมอร์สัน อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน2010) อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน2259) อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จำกัด
   (ทน1748) เอ.พี.วาย.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
   (สน10360) เอ็กซ์เพอร์ เทคเนีย (ประเทศไทย) จำกัด
   (ทน5260) เอชแวคสแควร์ จำกัด
   (ทน4954) เอ็นโซลเทค จำกัด
   (สน12067) เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
   (สน8229) เอส.พี.บี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
   (ทน5335) เอเอเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
   (ทน4237) แอดวานซ์ คูล เทคโนโลยี จำกัด
   (สน523) แอมแอร์ จำกัด
   (สน5460) แอร์คอน-เอ็มเอฟจี จำกัด
   (สน6028) โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
   (ทน3268) โอเอ็มเอส อินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน5362) ไอ.ที.ซี (1993) จำกัด
   (สน5926) ไอเออาร์พี เอเชีย จำกัด
   (ทน4331) ฮีทอะเวย์ จำกัด
   (สน9670) เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด