รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

รายชื่อสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

สมาชิกจำนวน    99    ราย
   จำนวนสมาชิก  สน.    64    ราย
   จำนวนสมาชิก  ทน.    35    ราย

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาลวิบูลย์ แอร์ เซอร์วิส
เลขที่ 1681 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2742-3733
โทรสาร : 0-2742-3734
Website :
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน7569
บริษัท กุลธร จำกัด
เลขที่ 237-237/1-2 ถนนหลานหลวง
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2282-2151
โทรสาร : 0-2280-1444
Website : www.kulthorn.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน49
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุง 31
ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 0-2326-0831-6, 739-4893
โทรสาร : 0-2326-0837, 739-4892
Website : www.kulthorn.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน791
บริษัท กุลธรอิเล็คทริค จำกัด
เลขที่ 125 ซอยฉลองกรุง 31
ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 0-2326-0527-8,739-4767-8
โทรสาร : 0-2326-0128, 739-6619
Website : www.kulthorn.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน2001
บริษัท เกีย (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 152 อาคารเคี่ยนหงวน 3 ชั้น 7
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2011-8150
โทรสาร : 0-2011-8159
Website : www.gea.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน1921
บริษัท แกรนด์ ดี.เค.จำกัด
เลขที่ 1/17 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3449-0079-80
โทรสาร : 0-3441-0675
Website : www.granddk.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน5783
บริษัท คอฟฟี เอ็กซเพรส เอนจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 91/9 หมู่ที่ 12 ซอยพัฒนาชุมชน 23
ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2726-2675-7
โทรสาร : 0-2726-2674
Website : www.greatgracebiz.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน7792
บริษัท คาเรล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 34 ถ.เทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2513-5611-13
โทรสาร : 0-2126-6214
Website : www.carel.co.th
Email : [email protected]
: [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน2595
บริษัท เคนท์ ยูไนเต็ด จำกัด
เลขที่ 4023/10,12,14,16,18 ถนนจันทน์
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2689-8052-58
โทรสาร : 0-2689-8059
Website : www.kentunited.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน5773
บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 1858/63-74 ชั้น 14,15 ถนนเทพรัตน
กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2090-9999
โทรสาร : 0-2751-4778-9
Website : www.carrier.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน360
บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์
อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 719 อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2794-0101
โทรสาร : 0-2717-1327-28
Website : www.johnsoncontrols.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน1584
บริษัท เจ เค กรีน โปรดักส์ จำกัด
เลขที่ 136/11-10-10 หมู่ที่ 4ถนนจันทร์ทองเอี่ยม ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0-2920-8550
โทรสาร : 0-2920-8793
Website : www.jk-green.com
Email : [email protected],
[email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน2241
บริษัท ซันเด้น อินเตอร์คูล (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 97-97/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหม้อ
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120

โทรศัพท์ : 0-3669-9410-19
โทรสาร : 0-3669-9420-23
Website : www.sandengroup.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน2496
บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 39/9 หมู่ที่ 9 ซอยดวงมณีถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2832-1999
โทรสาร : 0-2832-1992
Website : www.saijo-denki.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน9938
บริษัท ซี แอร์คอน เทค จำกัด
เลขที่ 287 ซอยบางแค 14 แขวงบางแค
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2803-2564-6
โทรสาร : 0-2803-3247
Website : www.caircontech.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน5244
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด
ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2976-5290-8
โทรสาร : 0-2976-5290-9
Website : www.coilinter.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน4733
บริษัท ซีไอจี บลูโซลูชั่นส์ จำกัด
เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2976-5290
โทรสาร :
Website : www.cigblusutions.com
Email :
หมายเลขสมาชิก : สน15494
บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด
เลขที่ 2893,2893 ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2722-0245-9
โทรสาร : 0-2320-2520
Website : www.dixellasia.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน4510
บริษัท ดิจิตอล บรอดคาสท์ ซิสเท็ม จำกัด
เลขที่ 125/130 หมู่ที่ 5 ซอย 2
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 08-0805-3528
โทรสาร : –
Website :  –
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน8712
บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 700/11 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.57
ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3846-9700
โทรสาร : 0-3821-3048
Website : www.daikinthai.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน2342
บริษัท ต.สยามแอร์ไฮ-เทค จำกัด
เลขที่ 82 ซอยช่องลม ถนนสุขุมวิท 51
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2261-6667-8
โทรสาร : 0-2261-6669
Website : www.t-siamair.com
Email : [email protected],
[email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน47
บริษัท โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 144/9 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์
ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 66-2501-1390
โทรสาร : 66-2501-1420
Website : www.toshiba-carrier.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน12089
บริษัท ทรัพย์สุขสิริ จำกัด
เลขที่ 142 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2420-9833-4
โทรสาร : 0-2420-3689
Website : www.miki-air.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน5715
บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2445/36-38 ชั้น 18 อาคารธารารมณ์
บิสซิเนส ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ : 0-2314-2071
โทรสาร : 0-2318-4864
Website : www.tuv.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน1981
บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด
เลขที่ 1017/3 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 0-2738-0705-6
โทรสาร : 0-2738-0922
Website : www.thermedez.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน11040
บริษัท ไทย เซกิซุย โฟม จำกัด
เลขที่ 700/379 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3821-3219
โทรสาร : –
Website : www.thaisekisui.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน15142
บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด
เลขที่ 313 หมู่ที่ 1 ซอยสวนอุตสาหกรรมศรีราชา
ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลบึง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 0-3832-0740, 0-3848-2777
โทรสาร : 0-3848-0271
Website : www.samsung electronics.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน2656
บริษัท ไทยผลดี อินดัสเตรียล จำกัด
เลขที่ 11/6 หมู่ที่ 1 ซอยเพชรเกษม81
ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2431-0051
โทรสาร : 0-2431-3049
Website :
Email: [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน3136
บริษัท ไทยสิน มอเตอร์ มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด
เลขที่ 59/9 หมู่ที่ 6
ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230
โทรศัพท์ : 0-3520-0606-7
โทรสาร : 0-3520-060
Website : www.tsm-thailand.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน11080
บริษัท ไทยออสนอร์ จำกัด
เลขที่ 268 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : 0-2543-8199
โทรสาร : 0-2543-8194
Website :
Email : [email protected],
[email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน532
บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 25/12 หมู่ที่ 20 ซอยศรีทองสุข 2
ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2312-3995-8
โทรสาร : 0-2312-3104
Website : www.bitwise.co.th
Email : [email protected], [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน5625
บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1168/98-100 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2689-5999
โทรสาร : 0-2689-5888-9
Website : www.brenntag-asia.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน1169
บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 0-2628-6100
โทรสาร : 0-2280-6289
Website : www.ppm.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน2557
บริษัท พอสุข จำกัด
เลขที่ 88/35 หมู่ที่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3411-0375
โทรสาร : 
0-3411-0375
Website :
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน13433
บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2328-1032-49
โทรสาร : 0-2726-3475
Website : www.patkol.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน521
บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 18/6 หมู่ที่ 7 ถนนบางนา-ตราด กม.17 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2312-7148
โทรสาร : 0-2312-7758
Website : www.panasonic.com
Email :[email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน7349
บริษัท พานาบิชิ จำกัด
เลขที่ 501/103 ถนนสาธุประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2748-4279-80
โทรสาร : 0-2398-5698
Website : www.panabishi.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน4136
บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 52/50 หมู่ที่ 4 ถนนสุขาประชาสรรค์
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2963-3970-5
โทรสาร : 0-2583-0416
Website : www.staraire.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน8656
บริษัท แพนสยามเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 13 ซอยกรุงเทพนนท์ 7 ตำบลบางเขน
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2526-1985-90
โทรสาร : 0-2526-1277
Website : www.centralair.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน1188
บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 78 หมู่ที่ 3 ถนนดอนตูม-นครชัยศรี
ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม 73120
โทรศัพท์ : 0-3426-5111-8
โทรสาร : 0-3426-5119
Website : www.pioneermotor.th.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน6288
บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
เลขที่ 283 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2321-7097-9
โทรสาร : 0-2321-5101
Website : www.formula.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน634
บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 23/110-117 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2787-8121
โทรสาร : 0-2787-8106
Website : www.fujitsu-general.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน12487
บริษัท มิค เซล จำกัด
เลขที่ 221/1-3 หมู่ที่ 8 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 662-380-6960
โทรสาร : 662-379-7822
Website : www.miccell.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน6592
บริษัท มิซึ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 14 ซอยสุภาพงษ์ 1 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2398-2773-4
โทรสาร : 0-2398-2809
Website : www.mizu.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน1236
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 700/406 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3826-5800
โทรสาร : 0-3821-4879
Website : www.mitsubishi-mcp.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน2792
บริษัท มิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสตรี่ส์-มหาจักรแอร์คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด
เลขที่ 220 ซอยฉลองกรุง 31
แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 0-2326-0401-16
โทรสาร : 0-2326-0419-20
Website : www.maco.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน1981
บริษัท ยูที เอ็นยิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 91 ซอยอรรคพัฒน์ (ทองหล่อ 17)
ถนนสุขุมวิ 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2185-2831-4
โทรสาร : 0-2712-6100
Website : www.utile.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน2417
บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
เลขที่ 136, 136/1 ชั้น 2 ถนนพระยาสุเรนทร์แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : 0-2517-1819
โทรสาร : 0-2919-1313, 0-2517-8530
Website : www.amena-air.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน5064
บริษัท ยูนิค ไคลเมท โพรเฟสชันนัล
แอนด์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด

เลขที่ 420/44 โครงการพี.วาย บิลดิ้ง
ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2165-0938
Website : www.unicclimate.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน7880
บริษัท ยูนิแฟ้บอีควิปเมนต์ จำกัด
เลขที่ 33/1 หมู่ที่ 3 ถนนกิ่งแก้ว
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2312-4500
โทรสาร : 0-2312-4277
Website : www.uni-aire.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน516
บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
เลขที่ 33/1 หมู่ที่ 3 ถนนกิ่งแก้ว
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2312-4500
โทรสาร : 0-2312-4277
Website : www.uni-aire.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน12052
บริษัท ยูโรฟินส์ โปรดักส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 344/2 ซอยศูนย์วิจัย 4
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ : 0-2716-8537,06-5935-3255
โทรสาร : 
0-2716-8537
Website : www.eurofins.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน2219
บริษัท ไรส์ ชิลเลอร์ จำกัด
เลขที่ 9/1 ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2468-2034-5
โทรสาร : 0-2438-2036
Website : www.risechiller.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน4795
บริษัท วินด์ชิลล์ จำกัด
เลขที่ 159/16 หมู่ที่ 17 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0-2885-2995
โทรสาร : 0-2885-2998
Website : www.wcthai.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน9860
บริษัท วินัยเอ็นจิเนียริ่ง อินดัสตรี (1997) จำกัด
เลขที่ 51/1 หมู่ที่ 4 ซอยตู้เซฟ ถนนเศรษฐกิจ 1
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2810-4291-5
โทรสาร : 0-2420-5401
Website :
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน3300
บริษัท วิปเทล จำกัด
เลขที่ 20 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท
ตำบลบางเมืองใหม่
อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2757-5832-33
โทรสาร : 0-22757-8536
Website : www.viptel.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน1327
บริษัท เวิด์ล คูล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 191/17 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา
ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 0-2563-3157-8
โทรสาร : –
Website : www.worldcool.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน8103
บริษัท เวิลด์ แอร์โรพลาส จำกัด
เลขที่ 12 ซอยสุภาพงษ์ 1 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2743-3556-63
โทรสาร : 0-2743-3568-70
Website : www.worldaeroplast.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน1728
บริษัท แวนด้าแพค จำกัด
เลขที่ 700/135 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตำหรุ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3846-8008, 0-2312-4147
โทรสาร : 0-3846-8006
Website : www.vandapac.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน2343
บริษัท ส่งเสริมคูลเทคอินดัสทรี จำกัด
เลขที่ 8/8 หมู่ที่ 4 ตำบลบางหญ้าแพรก
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3441-0338
โทรสาร : 0-3441-0339
Website : www.ku-ler.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน11813
บริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 32/5-8 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2961-9620-6
โทรสาร : 0-2961-9629
Website : www.staraire.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน2007
บริษัท สเปเชียล บิซิเนส จำกัด
เลขที่ 204 หมู่ที่ 4
ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ : 0-3574-4521
โทรสาร : 0-3574-4522
Website : www.specialbusiness.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน11216
บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด
เลขที่ 87/10 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 0-3849-0900-12
โทรสาร : 0-3849-0919
Website : www.siamcompressor.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน2069
บริษัท สยามคูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 49 หมู่ที่ 14 ตำบลปากแรด
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ : 0-3234-2221-2
โทรสาร : 0-3222-2733
Website : www.siamcoolinter.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน11229
บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
เลขที่ 22 ซอยอ่อนนุช 55/1
แขวงประเวศ เขตประเว
กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2838-3200
โทรสาร : 0-2721-7605
Website : www.daikin.co.th
Email :
หมายเลขสมาชิก : ทน4935
บริษัท สยามเทมป์ จำกัด
เลขที่ 99/158 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
12000
โทรศัพท์ : 0-2501-1103-4
โทรสาร : 0-2501-1103 กด 2
Website : www.siamtemp.com
Email : [email protected][email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน11456
บริษัท สหพีร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 664/5 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2294-2181
โทรสาร : 
0-2294-2185
Website : www.sahapie.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน7766
บริษัท สำรวยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 48/5 หมู่ที่ 9 ซอยนวลทอง
ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลสวนหลวง
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ : 0-2810-1260-7
โทรสาร : 0-2810-1268
Website : www.samruay.co.th
Email : [email protected], [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน2682
บริษัท สิริพงศ์อุตสาหกรรมเครื่องเย็น จำกัด
เลขที่ 86 ซอยสมานมิตร ถนนรามคำแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2318-2476-7
โทรสาร : 0-2719-8913
Website :
Email : [email protected], [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน517
บริษัท สุปรีม ซี เอ็น บี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 9/8 หมู่ที่ 10 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230
โทรศัพท์ : 083-699-5566
โทรสาร : 0-2743-3318
Website : www.supreme-cnb.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน10109
บริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) จำกัด
เลขที่ 283 ถนนหลานหลวง
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2628-2600 ต่อ 140
โทรสาร : 0-2628-4445
Website : www.sangchaigroup.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน1970
บริษัท อมต กรุ๊ป จำกัด
เลขที่ 55/91 ซอยสะแกงาม 30
ถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
10150
โทรศัพท์ : 0-2408-5449
โทรสาร : 0-2408-5450
Website : www.ensoltec.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน4954
บริษัท อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด
เลขที่ 6 หมู่ที่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์
ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0-2818-6507-10
โทรสาร : 0-2464-0366
Website : www.acch.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน509
บริษัท อัคริศ รุ่งเรือง (2000) จำกัด
เลขที่ 56/3 หมู่ที่ 1 ตำบลคอกกระบือ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3444-1884-5
โทรสาร : 0-3444-1886
Website : www.ukkarit.com
Email : [email protected],
[email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน6180
บริษัท อันเดอร์ไรเตอร์ แลบอราทอรี่ส์
(ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 999/9 ถนนพระรามที่ 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2207-2408
โทรสาร : 0-2264-5943
Website : www.ul.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน2946
บริษัท อัลแวค(ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 110/6 หมู่ที่ 13 ซอย 25/2
ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
10540
โทรศัพท์ : 0-2738-8883
โทรสาร : 0-2738-8200
Website : www.ulvac.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน5785
บริษัท อาไจล์ แอสเซ็ทส์ จำกัด
เลขที่ 20 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท
ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 06-2590-2227 
โทรสาร : –
Website : www.agileassets.co.th
Email : [email protected],
[email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน7366
บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 1285/5 ถนนประชาชื่น
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0-2837-2888
โทรสาร : 0-2837-2889
Website : www.intertek.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน1572
บริษัท อินทรอนิคส์ จำกัด
เลขที่ 1436/17 ถนนพหลโยธิน
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2939-1222
โทรสาร : 0-2939-1109
Website : www.intronics.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน12191
บริษัท อิเมอร์สัน สโครล แมชชีนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 24/2 หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ : 0-3895-7000 ต่อ 7276
โทรสาร : –
Website :
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน13627
บริษัท อิเมอร์สัน อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 24 หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ : 0-3895-7200
โทรสาร : 0-3895-4253
Website : www.emersonclimate.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน8652
บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 405 หมู่ที่ 5 ซอยสุนทรวสุ
ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษาใหม่
อำเภอเมือง สมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2083-8888
โทรสาร : 0-2033-6299
Website : www.eminent.co.th
Email : [email protected], [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน2010
บริษัท อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จำกัด
เลขที่ 33/3 หมู่ที่ 21 ถนนสุวินทวงศ์
ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 0-3859-3062-3, 0-3805-0301
โทรสาร : 0-3859-3066-7
Website : www.thacom.mhi.co.jp
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน2259
บริษัท เอ.พี.วาย.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 256 ซอยประชาอุทิศ 19
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 0-2818-2995
โทรสาร : 0-2818-2997
Website : www.apyeng.com
Email : [email protected], [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน1748
บริษัท เอ็กซ์เพอร์ เทคเนีย (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 58/1 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองมะเดื่อ
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ : 0-3487-8373
โทรสาร : 0-3487-8372
Website : www.xperasia.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน10360
บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 26/5 หมู่ที่ 5 ตำบลลำลูกกา
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 0-2987-1198-9
โทรสาร : 0-2987-1196
Website : www.ewc.co.th
Email : [email protected][email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน12067
บริษัท เอส.พี.บี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 156 หมู่ที่ 4 ซอยเอนกถาวร
ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ : 0-3574-4527-30
โทรสาร : 0-3574-4526
Website : www.spbengineering.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน8229
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 100 เจเพรส ทาวเวอร์ 2
ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2161-4265,0-294-7485,
0-2683-0541

โทรสาร : –
Website : www.sgs.com
Email : [email protected],
[email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน445
บริษัท เอสเอ็นซี ครีเอติวิตี้ แอนโทโลจี จำกัด
เลขที่ 88/21-24 หมู่ที่ 2
ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ : 0-3802-6750-8
โทรสาร : 0-3802-6759
Website :
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน11977
บริษัท เอเอเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 909 อาคารแอมเพิล ทาวเวอร์
ชั้นที่ 20 ห้องเลขที่ 20/1-2
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2348-3870-4
โทรสาร : 0-2348-3875
Website : www.aafthailand.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน5335
บริษัท แอมแอร์ จำกัด
เลขที่ 999/1 หมู่ที่ 9
ถนนบางนา-ตราด กม.19
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2769-2222
โทรสาร : 0-2769-2254
Website : www.tranethailand.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน523
บริษัท แอร์คอน-เอ็มเอฟจี จำกัด
เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 4 ซอยวัดหนามแดง-บางพลี 48
ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2753-5371-5
โทรสาร : 0-2753-5376
Website : www.aircon-mfg.net
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน5460
บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 75/33 หมู่ที่ 4 ซอยเอกชัย 34
ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
10150
โทรศัพท์ : 0-2893-0015-9
โทรสาร : 0-2893-2058
Website : www.oe-engineering.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน6028
บริษัท ไอ.ที.ซี. (1993) จำกัด
เลขที่ 10,12 ซอยรามคำแหง 118 แยก 61
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2184-0055
โทรสาร : 0-2184-0065
Website : www.itc-group.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน5362
บริษัท ไอดีล แมค จำกัด
เลขที่ 74/4 หมู่ที่ 19 ถนนนิมิตรใหม่
ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 0-2191-1724-6
โทรสาร : 
0-2191-1727
Website :
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน7759

 

บริษัท ไอเออาร์พี เอเชีย จำกัด
เลขที่ 231 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม
ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ : 0-3245-3220-1
โทรสาร : 0-3245-3219
Website : www.iarpasia.com
Email : [email protected],
[email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน5926
บริษัท ฮีทอะเวย์ จำกัด
เลขที่ 135 หมู่ที่ 7
ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 0-3888-8708
โทรสาร : 0-3888-8712
Website : www.heataway.net
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน4331
บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2209-8000
โทรสาร : 0-2209-8114
Website : www.henkel.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน9670
บริษัท ไฮ-คอม คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 55/68 หมู่ที่ 3 ตำบลลำโพ
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0-2150-7825-31
โทรสาร : 0-2150-7821-22
Website : www.hi-comcorp.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : ทน10004

 

 

บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 446 หมู่ที่ 9 ถนนกบินทร์บุรี-นครราชสีมา
ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ : 0-3720-4156
โทรสาร : 0-3720-4204
Website : www.haier.com
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน233
บริษัท 2 พีที. จำกัด
เลขที่ 26/3 หมู่ที่12 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 30
ถนนสุขุมวิท 103 แขวงดอกไม้
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
10250
โทรศัพท์ : 0-2726-2675-7
โทรสาร : 0-2726-2674
Website : www.2pt.co.th
Email : [email protected]
หมายเลขสมาชิก : สน8785