ติดต่อเรา

นางสาววาทินี อินดี
นางสาวอารีญา อุ่นเรือน

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์  ชั้น 8
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ถนนนางลิ้นจี่  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120
โทรศัพท์: 0-2345-1003
E-mail: [email protected]